Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.

Ohrožené dítě

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.

Popis: Poskytujeme dvě sociální služby: 1. odborné sociální poradenství 2. telefonickou krizovou pomoc

Adresa instituce: Nádražní 47, 370 01 České Budějovice

Telefonní kontakt pro nové klienty: telefon: 387 438 703 Linka důvěry: 387 313 030 (nonstop)

Otevírací doba: Po - Čt 7:00 - 17:00 Pá 7:00 - 15:30

Potíže s učením: potíže s přípravou do školy

Problémy s chováním: navazování rizikových vztahů, potíže v chování doma (neposlouchání, lhaní, krádeže, nebo útěky z domova), potíže v chování ve škole (neplnění povinností, záškoláctví nebo šikana)

Vrstevnické vztahy dítěte: starosti dítěte s vrstevnickými vztahy, šikana, dítě nemá dostatek volnočasových aktivit a zájmů, nebo je ohorženo sociálním vyloučením, nepřijetí v kolektivu

Rodinné soužití a vztahy: obtíže a nejistoty rodiče při výchově, pěstounská péče; adopce, problémy v komunikaci v rodině, konflikty mezi členy rodiny; rozvod, rozchod, násilí v rodině

Dítě v krizi: psychické potíže dítěte (úzkosti, deprese, sebepoškozování, užívání návykových látek), náročná životní situace dítěte

Web: http://www.rodinnaporadnacb.cz/

Comments

Ohrožené dítě was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.