{'cs': 'Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.'}

Ohrožené dítě

{'cs': 'Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.'}

Popis: Poskytujeme dvě sociální služby: 1. odborné sociální poradenství 2. telefonickou krizovou pomoc

Adresa instituce: Nádražní 47, 370 01 České Budějovice

Telefonní kontakt pro nové klienty: 387 438 703

Otevírací doba: Po - Čt 7:00 - 17:00 Pá 7:00 - 15:30

Potíže s učením: potíže s přípravou do školy

Problémy s chováním: navazování rizikových vztahů, potíže v chování ve škole (neplnění povinností, záškoláctví nebo šikana), potíže v chování doma (neposlouchání, lhaní, krádeže, nebo útěky z domova)

Vrstevnické vztahy dítěte: šikana, starosti dítěte s vrstevnickými vztahy, nepřijetí v kolektivu, dítě nemá dostatek volnočasových aktivit a zájmů, nebo je ohorženo sociálním vyloučením

Rodinné soužití a vztahy: problémy v komunikaci v rodině, konflikty mezi členy rodiny; rozvod, rozchod, obtíže a nejistoty rodiče při výchově, pěstounská péče; adopce, násilí v rodině

Dítě v krizi: psychické potíže dítěte (úzkosti, deprese, sebepoškozování, užívání návykových látek), náročná životní situace dítěte

Web: http://www.rodinnaporadnacb.cz/

Comments