Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.

Ohrožené dítě

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.

Popis: Poskytujeme dvě sociální služby: 1. odborné sociální poradenství 2. telefonickou krizovou pomoc

Adresa instituce: Nádražní 47, 370 01 České Budějovice

Telefonní kontakt pro nové klienty: telefon: 387 438 703 Linka důvěry: 387 313 030 (nonstop)

Potíže s učením: potíže s přípravou do školy

Problémy s chováním: potíže v chování doma (neposlouchání, lhaní, krádeže, nebo útěky z domova), potíže v chování ve škole (neplnění povinností, záškoláctví nebo šikana), navazování rizikových vztahů

Vrstevnické vztahy dítěte: nepřijetí v kolektivu, šikana, dítě nemá dostatek volnočasových aktivit a zájmů, nebo je ohorženo sociálním vyloučením, starosti dítěte s vrstevnickými vztahy

Rodinné soužití a vztahy: problémy v komunikaci v rodině, násilí v rodině, pěstounská péče; adopce, obtíže a nejistoty rodiče při výchově, konflikty mezi členy rodiny; rozvod, rozchod

Dítě v krizi: náročná životní situace dítěte, psychické potíže dítěte (úzkosti, deprese, sebepoškozování, užívání návykových látek)

Web: http://www.rodinnaporadnacb.cz/

Comments