Pedagogická poradna Prodys - Mgr. Světlana Drábová

Ohrožené dítě

Pedagogická poradna Prodys - Mgr. Světlana Drábová

Popis: Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami - se specifickými poruchami učení, chování (ADD, ADHD), poruchami koncentrace pozornosti, grafomotorickými obtížemi, PAS, Downovým syndromem, děti sociálně znevýhodněné.

Adresa instituce: Ing. Františka Janečka 551, 257 01 Týnec nad Sázavou

Telefonní kontakt pro nové klienty: telefon: 603 147 161, e-mail: [email protected]

Potíže s učením: problémy během vyučování, zhoršené soustředění, potíže s přípravou do školy

Problémy s chováním: potíže v chování doma (neposlouchání, lhaní, krádeže, nebo útěky z domova), potíže v chování ve škole (neplnění povinností, záškoláctví nebo šikana), navazování rizikových vztahů

Vrstevnické vztahy dítěte: starosti dítěte s vrstevnickými vztahy, dítě nemá dostatek volnočasových aktivit a zájmů, nebo je ohorženo sociálním vyloučením, šikana, nepřijetí v kolektivu

Rodinné soužití a vztahy: konflikty mezi členy rodiny; rozvod, rozchod, problémy v komunikaci v rodině, obtíže a nejistoty rodiče při výchově

Dítě v krizi: náročná životní situace dítěte

Web: www.prodys.cz

Comments