Pedagogická poradna Prodys - Mgr. Světlana Drábová

Ohrožené dítě

Pedagogická poradna Prodys - Mgr. Světlana Drábová

Popis: Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami - se specifickými poruchami učení, chování (ADD, ADHD), poruchami koncentrace pozornosti, grafomotorickými obtížemi, PAS, Downovým syndromem, děti sociálně znevýhodněné.

Adresa instituce: Okružní 520, 257 41 Týnec nad Sázavou

Telefonní kontakt pro nové klienty: telefon: 603 147 161, e-mail: [email protected]

Potíže s učením: zhoršené soustředění, potíže s přípravou do školy, problémy během vyučování

Problémy s chováním: potíže v chování ve škole (neplnění povinností, záškoláctví nebo šikana), navazování rizikových vztahů, potíže v chování doma (neposlouchání, lhaní, krádeže, nebo útěky z domova)

Vrstevnické vztahy dítěte: nepřijetí v kolektivu, dítě nemá dostatek volnočasových aktivit a zájmů, nebo je ohorženo sociálním vyloučením, starosti dítěte s vrstevnickými vztahy, šikana

Rodinné soužití a vztahy: problémy v komunikaci v rodině, obtíže a nejistoty rodiče při výchově, konflikty mezi členy rodiny; rozvod, rozchod

Dítě v krizi: náročná životní situace dítěte

Web: www.prodys.cz

Comments