{'cs': 'Pedagogická poradna Prodys - Mgr. Světlana Drábová'}

Ohrožené dítě

{'cs': 'Pedagogická poradna Prodys - Mgr. Světlana Drábová'}

Popis: Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami - se specifickými poruchami učení, chování (ADD, ADHD), poruchami koncentrace pozornosti, grafomotorickými obtížemi, PAS, Downovým syndromem, děti sociálně znevýhodněné...

Adresa instituce: Okružní 520, 257 41 Týnec nad Sázavou

Telefonní kontakt pro nové klienty: 603147161

Otevírací doba: Dle telefonického objednání

Potíže s učením: potíže s přípravou do školy, zhoršené soustředění, problémy během vyučování

Problémy s chováním: navazování rizikových vztahů, potíže v chování doma (neposlouchání, lhaní, krádeže, nebo útěky z domova), potíže v chování ve škole (neplnění povinností, záškoláctví nebo šikana)

Vrstevnické vztahy dítěte: starosti dítěte s vrstevnickými vztahy, dítě nemá dostatek volnočasových aktivit a zájmů, nebo je ohorženo sociálním vyloučením, šikana, nepřijetí v kolektivu

Rodinné soužití a vztahy: obtíže a nejistoty rodiče při výchově, konflikty mezi členy rodiny; rozvod, rozchod, problémy v komunikaci v rodině

Dítě v krizi: náročná životní situace dítěte

Web: www.prodys.cz

Comments