{'cs': 'Oblastní charita Teplice - Sociálně aktivizační služba pro rodiny Agapé II.'}

Ohrožené dítě

{'cs': 'Oblastní charita Teplice - Sociálně aktivizační služba pro rodiny Agapé II.'}

Popis: Posláním Agapé II. je poskytovat sociálně aktivizační službu rodině očekávající dítě a rodině s nezaopatřenými dětmi a posílit jejich dovednost žít způsobem, který je běžný ve společnosti. Sociální služba je poskytována v přirozeném prostředí rodiny, případně ambulantně v kanceláři SAS formou rozhovorů, nácviků praktických a sociálních dovedností a doprovázení.

Adresa instituce: Pod dolní drahou 88, 417 42 Krupka

Telefonní kontakt pro nové klienty: telefon: 774 852 117, e-mail: sasagape2@charitateplice.cz

Potíže s učením: potíže s přípravou do školy

Problémy s chováním: potíže v chování ve škole (neplnění povinností, záškoláctví nebo šikana), potíže v chování doma (neposlouchání, lhaní, krádeže, nebo útěky z domova), navazování rizikových vztahů

Vrstevnické vztahy dítěte: nepřijetí v kolektivu, šikana, dítě nemá dostatek volnočasových aktivit a zájmů, nebo je ohorženo sociálním vyloučením

Rodinné soužití a vztahy: obtíže a nejistoty rodiče při výchově, konflikty mezi členy rodiny; rozvod, rozchod, problémy v komunikaci v rodině, násilí v rodině, existenční potíže rodiny (nezaměstnanost, ztráta bydlení, dluhy, nemoc)

Dítě v krizi: náročná životní situace dítěte, dítě potřebuje dočasné nebo dlouhodobé zázemí mimo rodinu, dítě je ohroženo na zdraví, vývoji, nebo bezpečí

Web: http://www.teplice.charita.cz

Comments