Stránky nejsou dlouhodobě udržovány. Aktuálně připravujeme novou verzi. Omlouváme se a děkujeme za trpělivost.

Vítejte na stránkách věnovaných tématu péče o ohrožené děti v ČR.

Tyto stránky si kladou za cíl poskytnout přehled o podpoře dostupné pro ohrožené děti a jejich rodiny u nás a také přiblížit veřejnosti typy dostupné podpory a legislativu a koncepce, 

Nejobsažnější sekcí webových stránek je adresář organizací poskytujících ohroženým dětem podporu – zde je možné vyhledat organizace buďto na základě regionálního hlediska a/nebo dle typu poskytované podpory.

Pohled na celý systém této podpory a jeho jednotlivé složky nabízí sekce Systém pomoci ohroženým dětem v ČR.

Informace o platné legislativě, kterou se pomoc ohroženým dětem u nás řídí, a o jejích plánovaných změnách, naleznete v sekcích Legislativa a Transformace systému pomoci.

Pokud víte o dalších organizacích, či o dokumentech, jež v našem adresáři chybí, kontaktuje nás na: info@dumtriprani.cz

Projekt realizován Domem tří přání. www.dumtriprani.cz